Material

Om projektet
Om DRF
Om RCC
Om WCRF
Lokala projekt
Material
Press
 Anmälan
Programmet
*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera
(rubrik: Mat och Cancer)

Här finns vårt material tillgängligt för nedladdning som PDF. Det kommer även finnas möjlighet att beställa delar av vårt material i tryckt form.

fruktochgront

Innehållet i materialet är hämtat från World Cancer Research Funds Continous Update Project (CUP), översatt och anpassat till en svensk kontext. För mer information om WCRFs metod och evidensen bakom rekommendationerna, besök WCRFs hemsida.

Cancerfonden, DiO (Dietister inom Onkologi), Livsmedelverket, Nätverket mot Cancer, Palema och Ylva Orrevall, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting med flera har varit rådgivande instanser under framtagningen av materialet.


Utvärdering av konferensen Mat och Cancer:
Klicka här för att delta i utvärderingen!

Broschyrer:
DRF – Mat och Cancer (lowres)
DRF – Mat och Cancer (medres)
DRF – Mat och Cancer (highres)

DRF – Efter cancerbehandlingen (lowres)
DRF – Efter cancerbehandlingen (medres)
DRF – Efter cancerbehandlingen (highres)

Onlinepresentation:

Presentationen som pdf