Lokala projekt

Om projektet
Om DRF
Om RCC
Om WCRF
Lokala projekt
Material
Press
 Anmälan
Programmet
*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera
(rubrik: Mat och Cancer)

Malmö Kost Cancer

– Emily Sonestedt (Malmö)

Malmö Kost Cancer har undersökt ca 50 000 Malmöbor sedan studien började på 1970-talet och insamlingen av material pågår än idag. Den information och de blodprover som samlats in är världsunikt och många studier har gjorts baserade på materialet med flertalet viktiga resultat. Ämnen som har undersökts är bland annat riskfaktorer för cancer, hjärtinfarkt och diabetes.

Jämvikt

– Maria Magnusson, Med.dr, Leg. dietist med specialisering inom folkhälsa, Angereds Närsjukhus (Göteborg)

Vilka arbetssätt och modeller kan vi ta hjälp av för att främja goda matvanor? Jämvikt är ett exempel på en sådan modell för folkhälsoarbete med inriktning på att minska de socioekonomiskt betingade skillnaderna i hälsa.

Botkyrkaprojektet

– Arja Leppänen (Stockholm)

RCC Stockholm-Gotland arbetar för att öka jämlikheten inom cancerprevention, screening och vård. Botkyrka kommun bedrivs detta pilotprojekt där befolkningen i ges ökade möjligheter att få kunskap om cancer och hur cancerrisken kan minskas.

http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/botkyrkaprojektet/

Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin

– (Stockholm)

En god och jämlik hälsa. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. CES arbetar både med forskning och med utveckling av nya arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i Stockholm.

http://ces.sll.se/