Litteratur & material

Dietisternas Riksförbund

Ta del av material producerat av Dietisternas Rikförbund

Informatik & Etisk kodex

Etisk kodex

Terminologi

Användbara länkar för att få veta mer om NCP/NCPT

Rapporter

Uppsatser och vetenskapliga artiklar

Presentationer

Referensgruppen för diabetes

Riktlinjer

Litteratur

Referensgruppen för enteral och parenteral nutrition

Referensgruppen för gastroenterologi

Kostråd för patienter med:

Referensgruppen för kardiologi

Referensgruppen för KOL

Riktlinjer

 • Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), remissversion.
  Slutversionen ska vara klara under senare delen av hösten 2015. Remissversionen kan läsas eller laddas ner från Socialstyrelsens hemsida.
 • Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  Behandlingsrekommendation webbpubl. på Läkemedelsverkets hemsida den 16 oktober 2015
 • Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2015
  Tillgänglig på: http://www.goldcopd.org/
 • Nutritional assessment and therapy in COPD: a European Respiratory Society statement. Eur Respir J 2014; 44: 1504-1520 I DOI: 10.1183/09031936.00070914

Översiktsreferenser

 • Nationellt vårdprogram för KOL. Svensk lungmedicinsk förening, 2013.
  Tillgängligt på: http://www.slmf.se/kol
 • KOL. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Kjell Larsson, redaktör. Studentlitteratur 2014. ISBN 978-91-44–07817-5.
 • Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, Socialstyrelsen, 2011. Tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.

Övriga referenser

 • Andersson IL, Grönberg AM, Slinde F, et al. Vitamin and mineral status in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. Clin Respir J 2007; 1: 23-29.
 • Cochrane W & Afolabi O. Investigation into the nutritional status, dietary intake and smoking habits of patients with chronic obstructive pulmonary disease. J Hum Nutr Dietet 2004; 17:3 – 11.
 • Collins PF, Stratton RJ, Elia M. Nutritional support in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012; 95:1385–1395.
 • Creutzberg EC, Schols AM, Weling Scheepers CA, et al. Characterization of nonresponse to high caloric oral nutritional therapy in depleted patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 745-752.
 • Creutzberg EC, Wouters EFM, Mostert R, et al. Efficacy of Nutritional Supplementation Therapy in Depleted Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Nutrition 2003; 19: 120-127.
 • Divo M, Cote C, de Torres JP, et al. Comorbidities and Risk of Mortality in Patients with COPD. Am J Respir Crit Care Med 2012; doi: 10.1164/rccm.201201-0034OC.
 • Eagan TM, Aukrust P, Ueland T, et al. Body composition and plasma levels of inflammatory biomarkers in COPD. Eur Respir J 2010; 36 (5): 1027-1033.
 • Grönberg AM, Slinde F, Engström CP, et al. Dietary problems in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. J Hum Nutr Dietet 2005; 18: 445-452.
 • Grönberg AM, Hulthén L, Larsson S and Slinde F. Individually adapted nutritional intervention reduces dietary problems and improves physical function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. JARCP 2012; 1 (1): 98-100.
 • Güell R, Resqueti V, Sangenis M, et al. Impact of Pulmonary Rehabilitation on Psychosocial Morbidity in patients with severe COPD. Chest 2006; 129: 899-904.
 • Jones SE, Maddocks M, Kon SS, et al. Sarcopenia in COPD: prevalence, clinical correlates and response to pulmonary rehabilitation. Thorax. 2015 Mar; 70 (3): 213-8. Doi: 10. 1136/thoraxjnl-2014-206440. Epub 2015 Jan 5.
 • Landbo C, Prescott E, Lange P, et al. Prognostic value of nutritional status in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: 1004-1009.
 • Löfdahl K & Ström K. Increasing morbidity and mortality in women with COPD. Läkartidningen 2007;104 (13): 1040-42.
 • Måhlin C, von Sydow H, Osmancevic A, et al. Vitamin D status and dietary intake in a Swedish COPD Population. Clin Respir J 2014 Jan; 8 (1): 24-32 doi:10.1111/crj.12030. Epub 2013 Jul 31.
 • Nordén J, Grönberg AM, Slinde F. Utveckling av verktyget för bedömning av risk för undernäring hos patienter med KOL. Lung&Allergiforum, Volym 2013, nr/häfte 2, sidor 13-16 2013.
 • Nordén J, Grönberg AM, I Bosaeus, et al. Nutritional impact symptoms and body composition in patients with COPD. Eur J Clin Nutr 2014, 1-6.
 • Nordenson A, Grönberg AM, Hulthén L, et al. A validated disease specific prediction equation for resting metabolic rate in underweight patients with COPD. International J of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2010: 5; 271-276.
 • Schols A, Slangen J, Volovics L, et al. Weight Loss is a Reversible Factor in the Prognosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med 1998: Vol 157; 1791-1797.
 • Schols AMWJ. Nutrition in chronic obstructive pulmonary disease. Current Opinion. Pulm Med 2000: 6:110–115.
 • Schols AMWJ & Brug J. Nutrition and metabolism in Chronic Respiratory Disease. Eur Respir Mon 2003: 24; 142-152.
 • Slinde F, Grönberg AM, Engström C-P, et al. Individual dietary intervention in patients with COPD during multidisciplinary rehabilitation. Respir Med 2002; 96:330-6
 • Slinde F, Ellegård L, Grönberg AM, et al. Total energy expenditure in underweight patients with chronic obstructive pulmonary disease living at home. Clin Nutr 2003; 22: 159-165.
 • Slinde F, Grönberg AM, Engström CP, et al.. Body composition predicts mortality in chronic obstructive pulmonary disease patients. Respir Med 2005; 90: 1004-1009.
 • Slinde F, Kvarnhult K, Grönberg AM, et al. Energy expenditure in underweight chronic obstructive pulmonary disease patients before and during a physiotherapy programme. Eur J Clin Nutr 2006: 60(7); 870-876.
 • Steiner MC, Barton RL, Singh SJ, et al. Nutritional enhancement of exercise performance in chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial. Thorax 2003: 58; 754-751.
 • Ställberg B, Lisspers K, Montgomery S, et al. Association of comorbidity and mortality in COPD. Eur Respir J 2011; 38 Suppl. 55: 2961s.
 • Van den Borst B, Gosker HR, Koster A, et al. Obstructive lung disease is associated with increased abdominal visceral fat and elevated systemic adipocytokines. Eur Respir J 2011; 38 Suppl. 55: 325s.
 • Vermeeren Marja AP, Wouters Emiel F, Nelissen Lotte H, et al. Acute effects of different nutritional supplements on symptoms and functional capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Clin Nutr 2001; 73:295-301.
 • Vermeeren MAP, Wouters EFM, Geraerts-Keeris AJW, et al. Nutritional support in patients with chronic obstructive pulmonary disease during hospitalization for an acute exacerbation; a randomized controlled feasibility trial. Clin Nutr 2004; 23: 1184-1192.
 • Vestbo J, Prescott E, Almdal T, et al. Body mass, fat-free mass, and prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease from a random population sample. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 79-83.
 • Wagner PD. Possible mechanisms underlying the development of cachexia in COPD. Eur Respir J 2008; 31: 492-501. Weekes CE, Emery PW and Elia M. Dietary counselling and food fortification in stable COPD: a randomised trial. Thorax 2009; 64: 326-331.
 • Weekes CE, Emery PW and Elia M. Dietary counselling and food fortification in stable COPD: a randomised trial. Thorax 2009; 64: 326-331.
 • Wouters EFM, Schols AMWJ, Celli B. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir Mon 2006; 28: 224-241.
 • Wouters EF, Reynaert NL, Dentener MA, et al. Systemic and local inflammation in asthma and chronic obstructive pulmonary disease: is there a connection? Proc Am Thorac Soc 2009; 6 (8): 638-647.

Litteratur för patienter och deras anhöriga

 •  ”KOL”
  En tidning från Luftvägsregistret och Riksförbundet HjärtLung, 2014. Innehåller bl a artikel ”Med bra mat klarar du KOL bättre”. Kan beställas via webbshop. Tidningen är gratis men man får stå för portot själv.
 • ”KOL – till dig som fått diagnosen KOL”
  Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen. Lämplig att använda både i samband med KOL-skola och vid enskilda besök. Kan beställas hos Carina Kronlid, tel. nr 031-343 24 92, eller via e-post: carina.kronlid@vgregion.se. Häftet kostar 20 Kr/st.

Referensgruppen för njurmedicin

Behandlingsriktlinjer

Material för beställning

 • Broschyr: Bra Mat vid hemodialys
 • Broschyr: Bra mat vid påsdialys
 • Broschyr: Bra Mat vid dialys; Det viktiga proteinet SLUT
 • Broschyr: Bra mat vid höga kaliumvärden
 • Broschyr: Bra mat, salt och vätska vid dialysbehandling
 • Broschyr: Bra mat vid höga fosfatvärden
 • Broschyr: Bra Mat efter njurtransplantation

Beställningsblankett PDF / Beställningsblankett word

Nutrition vid dialysbehandling
Handbok av Leg. Dietist Marianne Ahlberg
Beställning sker via fax eller mail, vänligen använd denna blankett
Beställningsblankett PDF / Beställningsblankett word

Må bra med rätt meny när njurarna sviktar
Gunilla Uddebom, femte upplagan
Njurmedicin, SU/Sahlgrenska 2002
Beställs via Sintra Eyre: sintra.eyre@vgregion.se
Minst antal att beställa är 5 ex. Ange leveransadress och fakturaadress vid beställning. Pris; 80:-
OBS! Materialet är slut för tillfället. Omtryck planeras.

Goda och mättande menyer – recept för proteinlåg kost vid njursvikt
Sintra Eyre och Gunilla Uddebom 2003
Beställs via Sintra Eyre:sintra.eyre@vgregion.se
Minst antal att beställa är 5 ex. Ange leveransadress och fakturaadress vid beställning. Pris; 100: –

Litteratur

Avhandlingar och fördjupningsarbeten

 • Effects of dietary protein restriction in patients with chronic kidney disease. Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet 2007.
  Sintras Eyre licentiatavhandling
 • Nutritional status in peritoneal dialysis. Studies in body composition, lipoprotein metabolism and peritoneal function. Department of Nephrology, Institute of Internal medicine, Göteborg University 2000.
  Ann-Cathrine Johansson doktorsavhandling
 • Factors affecting body weight. Development and eating behaviour in patients on Continouos Ambulatory Peritoneal Dialysis. Karolinska Institutet, Stockholm 1998.
  Anders Fernström doktorsavhandling
 • Nutritional Management in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease – an investigation of methods for nutritional assessment and intervention in pre-dialysis chronic kidney disease. Institute of Health and Biomedical Innovation; School of Public Health Queensland University of Technology, Australien 2007.
  Katrina Louise Campbell doktorsavhanling

Riktlinjer, ett urval

Nedan följer ett urval av artiklar inom området nutrition och njursvikt. Många av referenserna berördes och/ eller presenterades under ett möte på Karolinska Institutet 13-15 mars 2013 kallat ”5th Advanced Renal Nutrition Conference”. Andra artiklar har Referensgruppen i Njurmedicin använt i sitt arbete med riktlinjer, i publikationer skrivna av gruppens medlemmar eller inför föreläsningar och diskussioner. Urvalet kommer att justeras och kompletteras fortlöpande. Kontakta gärna referensgruppen vid förslag om komplettering av listan med ”nyckelreferens”.

 • ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Adult Renal Failure. Cano N, Aparicio M, Brunori G et al. Clinical Nutrition 2009; 28: 401-414
 • European best practice guideline (EBPG) on Nutrition. Fouque D, Vennergor M, ter Wee P et al. Nephrol Dialysis Transplantation 2007; 22 (): 45-87
 • ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult Renal Faliure Cano N, Fiaccadori E, Tesinsky p et al. Clinical Nutrition 2006; 25: 295-310
 • European best practice guidelines (EBPG) for peritoneal dialysis. 8: Nutrition in peritoneal dialysis. Dombros N, Dratwa M, Feriani M et al. Nephrol Dialysis Transplantation 2005; 20 (9): ix28-ix33
 • Clinical Practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. The National Kidney Foundation (NKF/DOQI). Am J of Kidney Diseases 2000; 35 (): 17-104
 • CONSENSUS REPORT Expert working group on nutrition in adult patients with renal insuffiency (part of )
  Toigo G, Aparicio M, Attman PO et al. Clinical nutrition 2000; 19(): 197-207
 • CONSENSUS REPORT Expert working Group on nutrition in adult patients with renal insuffiency (part of )
  Toigo G, Aparicio M, Attman PO et al. Clinical nutrition 2000; 19(): 281-291
 • KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease

Rapporter

Referensgruppen för pediatrik

Vartannat år anordnar referensgruppen i pediatrik fortbildningsdagar för dietister som arbetar med barn- och ungdomar. Här finns rapporter från tidigare år.

Referensgruppen för psykiatri

Nu kan du kostnadsfritt beställa boken: Nutritionsbehandling vid ätstörningar – riktlinjer för dietister (DRFs Referensgrupp för ätstörningar, 2007). För att beställa skickar du uppgifter om mottagarnamn och leveransadress samt antal böcker till ebba.carlsson@vgregion.se.

Riktlinjer

Material

 • Portionsguide
  Material från Livsmedelsverket med bilder på olika portioner
 • Uppladdningen
  Broschyrer från AXA om mat vid träning
 • Kostateljén
  Utstansade kartongbilder av livsmedel i naturlig storlek med (eller utan) näringsinnehåll på baksidan.
 • Ett sundare liv
  Ett program från Lilly om kost och motion som riktar sig till patienter inom psykiatrin
 • Psykofarmaka som kan påverka nutritionsstatus
 • Föreläsning 2017 (film & åhörarkopior): Förhållningssätt och bemötande av personer med psykisk sjukdom och samtidig kroppslig sjukdom
  http://play.quickchannel.com/qc/?id=1tsfcd
  Kl. 10:15-11:45 Psykisk ohälsa och kroppslig sjukdom. Föreläsningen behandlar även symptom, funktion, behandling vid olika psykiatriska tillstånd. (Jarl Torgerson, Docent i invärtesmedicin, Specialistläkare, Västra Götalandsregionen)
  Kl. 13:15-14:00 Förhållningssätt och bemötande av personer med psykisk sjukdom. Vad är viktigt att tänka på i mötet? Kopplingar till personcentrerat arbetssätt. (Karin Lindersson, psykolog)
  Kl. 14:30-15:30 Psykisk ohälsa och matvanor. Enkla råd i kvalificerat rådgivande samtal. (Erika Olsson, dietist, Psykosenheten, Akademiska sjukhuset)
  Kl. 15:30-16:00 Sammanfattning, avslutning.Åhörarkopior:

Facklitteratur

 • Carlsson G, Eriksson B. Ätstörningar. Lund: Studentlitteratur, 2001.
 • Clinton D, Norring C, red. Ätstörningar, bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Stockholm: Natur och Kultur, 2009.
 • dÉlia G. Det kognitiva samtalet inom vården. Stockholm: Natur och Kultur, 2004.
 • Fairburn C G, Brownell K D. Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook. New York: Guilford Press, 2002.
 • Fairburn C G. Att övervinna hetsätning. Stockholm: Cura, 2003.
 • Farm Larsson M, Wisung H. Fri från oro, ångest och fobier. Stockholm: Forum, 2005.
 • Frampton I, Lask B. Eating disorders and the brain. London: Wiley-Blackwell, 2011.
 • Ghaderi A, Parling T. Från självsvält till ett fullvärdigt liv. Stockholm: Natur och Kultur 2007.
 • Glant H. Ny i psykiatrin. Stockholm: Gothia 2010.
 • Glant H. Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar. Stockholm: Natur och Kultur, 2011.
 • Glant H. Sluta svälta. Stockholm: Natur och Kultur, 2011.
 • Glant H. Sluta hetsäta. Stockholm: Natur och Kultur, 2011.
 • Herlofson J. MiniPsykiatri. Danderyd: Pilgrim Press, 2012.
 • Herrin M, Larkin M. Nutrition counseling in the treatment of eating disorders. New York: Routledge, 2013.
 • Kåver A, Nilsonne Å.Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse. Stockholm: Natur och Kultur, 2007.
 • Kåver, A. Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Stockholm: Natur och Kultur, 2004.
 • Kåver, A. Himmel helvete och allt däremellan. Om känslor. Stockholm: Natur och Kultur, 2009.
 • Lundin L, Ohlsson S O. Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar. Cura, 2002.
 • Nilsonne Å. Vem är det som bestämmer i ditt liv – om medveten närvaro. Stockholm: Natur och Kultur, 2007.
 • Nordlund L C. Ångest – om orsaker uttryck och vägen bort från den, 2004. (Boken kan rekvireras direkt från författaren flygpsykologen@swipnet.se.)
 • Rydén G, Wallroth P. Mentalisering – att leka med verkligheten. Stockholm: Natur och Kultur, 2008.
 • Svenska Psykiatriska Föreningen. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Stockholm: Gothia 2005. (Ny upplaga kommer!)
 • Taube J. Själ och kropp. Stockholm: Brombergs, 2011.
 • Van der Ster G, Lindskog A-C. Ät allt! Hellre nästan rätt än exakt fel. Stockholm: Alfabeta, 2000.
 • Van der Ster Wallin G. Mattillåtet – praktisk vägledning för dig som har en ätstörning. Linköping: Randi förlag, 2005.
 • Von Hofsten I, van der Ster G. Mål i mun – idrott och ätstörningar. Eksjö: Atlet & Diet, 2014.
 • Åkerman S. För att överleva – om självskadebeteende. Stockholm: Natur och Kultur, 2009.

Skönlitteratur

Lokalförening Stockholm

 

Share