Länkar

Dietistorganisationer

Academy for Nutrition and Dietetics (AND)
British Dietetic Association
European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD)
Foreningen af Kliniske Diætister, Danmark
International Confederation of Dietetic Associations
Keff, Kliniske ernæringsfysiologers forening, Norge
Nordisk Dietistförening
Norsk forening for Ernæring og Dietetikk
The Association of Clinical and Public Health Nutritionists in Finland

Tidskrifter

Clinical Nutrition
Dagens medicin
Dietistaktuellt
European Clinical Nutrition
Läkartidningen
Swedish Nutrition Foundation
The Lancet

Instutioner och organisationer

ESPEN
Folkhälsomyndigheten
Food and Agriculture Organisation of The united Nations
Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF)
Göteborg universitet
Sveriges kommuner och landsting
Kost och Näring (kostekonomernas förening) 
Livsmedelsverket
Riksidrottsförbundet
SFSD (Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård)
Socialstyrelsen
Svenskt Förening för Diabetologi
Svensk Geriatrisk Förening 
SFV: Svenskt Forum för Vårdkvalitet 
Umeå universitet
Uppsala universitet

Patientorganisationer

Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)
De Handikappades Riksförbund (DHR)
Diabit
Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) 
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter – FMLS
Föreningen Balans
Föreningen Sveriges Dövblinda
HIV – Sverige
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) 
Njurförbundet
Parkinsonförbundet 
Primär Immunbrist Organisation (PIO)
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) 
Riksförbundet för HIV-positiva (RFHP) 
RiksFörbundet för Leversjuka
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP) 
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn Ungdomar och Vuxna (FUB)
Riksföreningen Hjärnkraft 
STROKE-Riksförbundet 
Svensk Geriatrisk Förening (SGF)
Svenska Celiakiförbundet (SCF) 
SCUF – Svenska Celiakiungdomsförbundet
Svenska Diabetesförbundet (SD)
Svenska Dysfagiförbundet
Svenska Mun- och halscancerförbundet
Svenska Psoriasisförbundet, PSO
Sällsynta diagnoser 
Tandvårdsskadeförbundet (Tf) 

Nutrition och hälsa

Livsmedelsverket
American Society for Nutrition, ASN
Atlas of health in Europe, 2nd edition 2008
Bravå – Bra vård för äldre
Dietister inom onkologi
National Board of Nutrition Support Certification 
National Institute for Health and Clinical Excellence
Dietitians in Nutrition support
Nutrition Support Traineeship
Cancer Research Center of Hawaii
National Parkinson Fundation
National Guideline Clearinghouse
University of Arizona Collage of Pharmacy
The Nutrition Source, Hardvard School of Public Health
The Cochrane Library of Systematic Reviews
Center for Intestinal Health and Nutrition Support
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
Food and nutrition information from the federal government
Fass
American College of Clinical Pharmacy
Society for Critical Care Medicine
Enteral feeding tutorial
Fight Malnutrition
Malnutrition and Nutritional Care in the UK – BAPEN
Early Nutrition Academy
DIETS
Nutritionsfakta
SP Food & Bioscience

Diabetes

Organisationer och föreningar

Tidskrifter

Njurmedicin

Organisationer och föreningar

Tidskrifter

Psykiatri

Organisationer och föreningar

Share