DRF:s kongress 2018

Hållbar nutrition är en förutsättning för jämlik hälsa på individuell, nationell och global nivå. Kompetens kring nutrition och hälsa efterfrågas på allt fler arenor i samhället, inom såväl offentlig som privat sektor.

Den 12-13 april arrangeras Dietisternas riksförbunds kongress 2018.

Temat kommer att vara FRAMTID, och programmet som är under utarbetning belyser olika intressanta vinklar kring mat, trender, kommunikation, hållbarhet, digitalisering, e-hälsa och hälsoekonomi kopplat till nutrition – allt med en stark förankring i matvanor och måltider.

Huvudinriktning kommer att vara hållbar nutrition genom hela livet, med fokus på folkhälsa, hälsoekonomi, kommunikation och innovation.

I samband med kongressen passar vi även på att fira DRF:s 40 års-jubileum och vi tar avstamp i nya visioner och mål för framtiden.

Varmt välkommen till DRF:s kongress 2018!

Plats: Quality Hotel Friends Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna

Datum: 12-13 april 2018

Kontaktperson: Kajsa Asp Jonson, +46 70 146 30 10, kongress2018@drf.nu

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Share