Inbjudan: Mat och Fysisk aktivitet för hälsa och prestation

SNF, SWESPEN och Svenska Nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap bjuder in till konferens 3 oktober i Stockholm! Både mat och fysisk aktivitet har som vi vet stor betydelse för en hälsosam livsstil. Men vad är  viktigast och hur skiljer det sig i olika situationer och skeden i livet? Vad är bra mat vid träning och för bästa möjliga fysiska prestation? Vid konferensen sammanfattar nordiska forskare kunskapsläget.

Anmälan senast den 25 september 2017.

Mer information

Share

Skrivet av UlrikaEriksson

Kommentera