Onkologi (DIO)

”I april 2013 bildades Sektionen för Dietister inom Onkologi . Sektionen är underställd  Dietisternas Riksförbunds (DRF) styrelse. Alla dietister anslutna till DRF med intresse och arbete inom området onkologi är välkomna som medlemmar.  Vill du bli medlem eller vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att skicka ett mejl till Styrelsen via rubriken Kontakt på vår hemsida http://www.dio-nutrition.se/ .

Sektionens uppdrag är att stödja och utveckla dietistens yrkesroll genom att utveckla nutritionsbehandling som omfattar nutritionsproblem vid cancersjukdom.

Redan 1987 bildades förlagan till dagens sektion men kallades då DRFs referensgrupp i onkologi. 1998 bytte gruppen namn till Dietister inom onkologi och registrerade sig som ideell förening. Gruppen bestod då av tio dietister från Lund i söder till Umeå i norr.  I och med övergången till sektion öppnas nya möjligheter för fler engagerade dietister att driva utvecklingen inom nutrition och onkologi.”

Styrelsen 2017-2018

Charlotta Svalander, ordförande
Palliativ vård och ASIH – Ystad
Lasarettet Ystad, 271 82 Ystad
Charlotta.svalander@skane.se

Stina Bodén, vice ordförande
Doktorand inom onkologi, Umeå universitet
Dietistmottagningen, Östersund

Emma Grek, kassör
Klinisk Nutrition Cancer
Karolinska universitetssjukhuset Solna
Helikopterbyggnaden P9:01
171 76 Stockholm

Emelie Vikell Andersson, sekreterare

Charlotte Flores, hemsidesansvarig
Master i folkhälsa med inriktning nutrition

Nikki Kristianson, medlemsansvarig

Revisorer

Emma Nisukangas 
Nilla Persson (suppleant)

Valberedning

Maria Lancha (sammankallande)
Lilian Morén

 

Share

Dietisternas Riksförbund är en yrkesorgansiation inom Naturvetarna med c. 1200 medlemmar som verkar för att utveckla dietistens roll i samhället och sjukvården.

Till toppen av sidan

  • Naturvetarna
  • Nutritionday
  • SACO
  • SWESPEN
  • ESPEN
  • EFAD