Onkologi (DIO)

”I april 2013 bildades Sektionen för Dietister inom Onkologi . Sektionen är underställd  Dietisternas Riksförbunds (DRF) styrelse. Alla dietister anslutna till DRF med intresse och arbete inom området onkologi är välkomna som medlemmar.  Vill du bli medlem eller vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att skicka ett mejl till Styrelsen via rubriken Kontakt på vår hemsida http://www.dio-nutrition.se/ .

Sektionens uppdrag är att stödja och utveckla dietistens yrkesroll genom att utveckla nutritionsbehandling som omfattar nutritionsproblem vid cancersjukdom.

Redan 1987 bildades förlagan till dagens sektion men kallades då DRFs referensgrupp i onkologi. 1998 bytte gruppen namn till Dietister inom onkologi och registrerade sig som ideell förening. Gruppen bestod då av tio dietister från Lund i söder till Umeå i norr.  I och med övergången till sektion öppnas nya möjligheter för fler engagerade dietister att driva utvecklingen inom nutrition och onkologi.”

Styrelse

Ordförande
Charlotta Svalander
charlotta.svalander@skane.se

Ledamöter
Emma Grek
Charlotte G Flores
Emelie Vikell Andersson
Nilla Persson
Lina Andersson

Revisor
Maria Nordbeck
maria.nordbeck@gmail.com
073-997 47 26
Rehabhotellet ASIH
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm

Revisorssuppleant
Ylva Orrevall
ylva.orrevall@karolinska.se

Valberedning
Lilian Morén, sammankallande
lilian.moren@regionhj.se
063-15 39 47 / 153000, p-sök 636
Dietistmottagningen Östersunds Sjukhus
831 83 Östersund

Ewa Silander
ewa.silander@vgregion.se
031 3429183 vx 3421000
ÖNH-kliniken
SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus

 

Share