Njurmedicin

Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin bildades i januari 1990. Referensgruppen består av sju medlemmar från Umeå i norr till Hässleholm i söder. Möten hålls två gånger per år.

Målsättningen med vårt arbete är att alla njursjuka ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor. Vi arbetar tvärprofessionellt för att utforma riktlinjer och informationsmaterial för nutritionsbehandling vid olika stadier av njursvikt. Gruppen har som mål att sprida kunskap och erfarenheter inom nutrition och njurmedicin till dietister samt övrig sjukvårdspersonal. Vi samarbetar med Svensk Njumedicinsk SjuksköterskeFörening (SNSF) och har ett dietistprogram i deras årliga vårmöte samt är även remissinstans för DRF inom ämnesområdet.

Ta gärna del av vår rekommenderade litteratur inom njurmedicin och nutrition. Vi har tagit fram ett patientmaterial samt ett antal böcker som som finns för beställning och som är mycket användbara för dietister som arbetar inom njurmedicin.

Njurnätverket

I Sverige finns cirka 80 dietister som är mer eller mindre verksamma inom njurmedicin. För att underlätta kontakten oss emellan finns ett nätverk, där kontakten sker via e-post. Syftet med nätverket är att man smidigt ska kunna ställa frågor, utbyta erfarenheter, tipsa om utbildningar eller dela med sig av behandlingsplaner.

Om du som dietist verksam inom njurmedicin är intresserad av att finnas med i nätverket kan du kontakta anna.berglund@dll.se. Meddela var du jobbar samt inom vilket/vilka verksamhetsområden inom njurmedicin.

Styrelse

Sigrid Wegener – Ordförande
sigrid.wegener@akademiska.se
Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala

Sintra Eyre – Vice ordförande
sintra.eyre@vgregion.se
Sektionen för klinisk näringslära, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sara Lundström – Sekreterare
sara.lundstrom@vll.se
Njurmedicin,  Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Stig Mattsson – Kassör
stig.mattsson@ltdalarna.se
Falu lasarett

Lorentz Lundgren – Ledamot
Lorentz.lundgren@norrbotten.se
Sunderby sjukhus.

Hanna Nixon – Ledamot
hanna.nixon@regionostergotland.se
Vrinnevisjukhuset Norrköping

Anna Berglund – Ledamot
anna.beglund@dll.se
Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Helena Simonsson – Ledamot
helena.simonsson@skane.se
Njurmedicinska enheten, Centralsjukhuset Kristianstad/Hässleholms sjukhus

Share