Medfödda Metabola Sjukdomar (DIMMS)

Det finns fem metabola centra regionalt i Sverige: Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. I vår nätverksgrupp DIMMS (Dietister inom Medfödda Metabola Sjukdomar) ingår alla dietister i Sverige som arbetar med medfödda metabola sjukdomar, med barn och/eller vuxna patienter.

Medfödda ämnesomsättningssjukdomar eller metabola sjukdomar är ett samlingsnamn för ärftliga rubbningar i människokroppens nedbrytningsprocesser (metabolism/ämnesomsättning) av i första hand näringsämnen. Flertalet medfödda metabola sjukdomar kostbehandlas. PKU är den vanligaste sjukdomen i Sverige inom sjukdomsgruppen och det föds ca 7 barn per år som får diagnosen. Alla barn som föds i eller invandrar till Sverige screenas. Det finns 22 ämnesomsättningssjukdomar som ingår i den nationella nyföddhetsscreeningen med PKU-provet.

Styrelse

Lisa Sjöqvist, Lund – Ordförande
Elisabeth.sjoqvist@skane.se

Erika Forsell, Stockholm – Kassör
Erika.forsell@karolinska.se

Christine Gibson, Uppsala – Sekreterare
Christine.gibson@akademiska.se

Inger Öhlund, Umeå – Ledamot
Inger.ohlund@vll.se

Karina Eftring, Göteborg – Suppleant
Karina.eftring@vgregion.se

Johanna Ekengren, Göteborg – Suppleant
Johanna.ekengren@vgregion.se

Share