Diabetes

Referensgruppen bildades 1991 och har medlemmar från Umeå till Malmö. Gruppen har minst ett möte om året och regelbundna telefonmöten. Målsättningen med vårt arbete är att alla personer med diabetes skall få adekvat kost och nutritionsbehandling. Maten är en grundläggande del i behandlingen av diabetes. Dietistens roll är central i diabetesteamet, framför allt för att kunna individualisera kostråden.

I gruppen försöker vi bevaka utvecklingen inom ämnesområdet vad gäller behandlingsriktlinjer och forskning. För övrigt arbetar vi med att granska informationsmaterial, följa debatten i media och på webben, stötta varandra och skapa nätverk. Vi har inlett ett samarbete med Svenska Diabetesförbundet. En av medlemmarna i gruppen svarar på kostfrågor i medlemstidningen Diabetes. Vi deltar och föreläser på utbildningar, kurser, konferenser och fortbildningsdagar samt har en ambition att vara resurspersoner åt kollegor. Ta gärna del av vår rekommenderade litteratur samt vår samling länkar.

Läs vårt senaste årsmötesprotokoll HÄR.

Medlemmar

Ingalena Andersson – Ordförande
inga-lena.andersson@sll.se
Arbetsplats: Klinken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Veronica Broström – Sekreterare
veronica.brostrom@vgregion.se
Arbetsplats: Bruna stråket 11B, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gunilla Willsteen – Ledamot
gunilla.willsteen@skane.se
Arbetsplats: Skånes Universitetssjukhus Malmö, Endokrinologiska kliniken

Kerstin Ramfelt – Ledamot
kerstin.ramfelt@rjl.se
Arbetsplats: Rehabiliteringscentrum 4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Maria Rehbinder – Ledamot
maria.rehbinder@vgregion.se
Bruna stråket 11B, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jessica Edlund Wallin – Ledamot
jessica.edlund@vll.se
Arbetsplats: Medicincentrum diabetesenheten, Norrlands Universitetssjukhus Umeå

Agneta Olsson – Ledamot
agneta.olsson@regionhalland.se
Arbetsplats: Barn och ungdomsmott. Kungsbacka, Hallands sjukhus Halmstad

Hannah Helgegren – Adjungerad medlem
hannah.helgegren@skane.se
Utbildningsort: Göteborg 2004
Arbetsplats: Barnöverviktsenheten, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Mette Axelsen – Adjungerad medlem
mette.axelsen@nutrition.gu.se
Arbetsplats: Avd för Klinisk Näringslära, Göteborgs Universitet, Göteborg

 

DRF-15 (1)

Share