Inlägg i Rapporter

EFAD annual report 2016

Nedan finns EFAD:s verksamhetsrapport för 2016 tillgänglig. Mycket nöje! Anne de Looy: The  year  2016  will  be  remembered  I  am... Läs mer

Slutrapport ordinationsorsak

I denna slutrapport för att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak beskriver Socialstyrelsen det framtagna kodsystemet samt rekommendationer när det... Läs mer

Annual report 2013

The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) har nu publicerat sin rapport för verksamhetsåret 2013. Annual report 2013 Annual... Läs mer