Inlägg i Event

Inbjudan: Swespens Nutritionsdag 17:e maj

Välkommen till den fjortonde Nutritionsdagen som samarrangeras av SWESPEN (Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism), Nutritionsnätet för sjuksköterskor, Dietisternas Riksförbund... Läs mer

DiO:s utbildningsdag och årsmöte

Sektionen för Dietister inom Onkologi (DiO) håller utbildningsdag och årsmöte på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Plats: Leksellsalen, Eugeniahemmet Tid: 09:15- 16:00... Läs mer

Nordiska Dietistkonferensen

Vill du stärka din egen yrkesidentitet och få redskap att utvecklas som dietist? Välkommen till årets viktigaste konferens för dietister... Läs mer