Inlägg i EFAD

EFAD annual report 2016

Nedan finns EFAD:s verksamhetsrapport för 2016 tillgänglig. Mycket nöje! Anne de Looy: The  year  2016  will  be  remembered  I  am... Läs mer

Global Nutrition Report

The Global Nutrition Report 2015 utgjorde underlaget när EFAD och AND träffades i samband med EFADs General Meeting i Amsterdam... Läs mer

Efad newsflash 29.10.2015

I senaste veckobrevet från EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) finns abstracts från EFAD conference tillgängliga, likaså söker EFAD... Läs mer

EFAD e‐journal

EFAD e-journal är en refereegranskad tidning som syftar till att uppmuntra kommunikation och spridning av forskning och evidensbaserad praxis mellan... Läs mer