Inlägg i DRF

Ny styrelse för DRF

På årsmötet den 13 mars fick DRF nya medlemmar i styrelsen. Elisabet Rothenberg avgår efter 16 som ordförande i DRF... Läs mer

Nordiska Dietistkonferensen

Vill du stärka din egen yrkesidentitet och få redskap att utvecklas som dietist? Välkommen till årets viktigaste konferens för dietister... Läs mer

Presentation från höstmötet

Nedan länkas en presentation från DRF:s höstmöte om dietistens arbete med prevention och behandling vid kroniska sjukdomar. Presentationen belyser matens... Läs mer

Stipendieutlysning

Nu är det dags att söka DRF:s stipendier! Medel kan sökas för aktiviteter som planeras att genomföras under 2016. Läs... Läs mer