Inlägg i DRF

Dietister inom ALS

Alla dietister som arbetar med ALS eller andra motorneuronsjudomar inbjuds till att vara med i ett nätverk för informationsutbyte! 2017... Läs mer

Välkommen till Höstmötet 2017!

Hjärtligt välkomna till DRF:s Höstmöte! Vi bjuder in er från referensgrupperna, sektionerna, lokalföreningarna, utbildningsorterna, projekt levnadsvanor samt arbetsgruppen etisk kodex och... Läs mer