Inlägg i DRF

DRF:s årsmöte 2 april 2017

DRF hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte 2017! Datum: Söndagen den 2 april Tid: Kl 10.00-15.00. Plats: Lokal: Nanna Swartz-aulan... Läs mer

Sök DRF:s stipendier!

Nu är det dags att söka DRF’s stipendier! Medel kan sökas för aktiviteter som planeras att genomföras under 2017. Ansökan... Läs mer